Internetowy Vortal tematyczny prowadzi :
sprzedaż kable i przewody elhurt-elmet
Hurtownia materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych

ELEKTRYCZNY

METALOWY


wszystkie z działu


Internetowy Vortal informacyjny prowadzi
Hurtownia Elektryczna
ELHURT-ELMET Społka z o.o.

15-501 Białystok
ul. Baranowicka 115

tel. 85 732 91 36
fax 85 743 75 07

e-mail:
sklep@elinfo.pl

sprawdź jak dojechać

Skąd się o nas dowiedziałeś?
Dziękujemy z gory za udział w ankiecie.

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

2012-03-19
W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Są one tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Obecnie produkowane rozdzielnice mają mniejsze gabaryty, dlatego na szczególną uwagę zasługują elementy zapewniające odprowadzanie powstających w czasie zwarcia gazów.

typy rozdzielnic SN

W chwili obecnej najbardziej zaawansowane technologicznie są rozdzielnice średniego napięcia w izolacji gazowej – sześciofluorku siarki SF6. Są one odporne na wpływ środowiska zewnętrznego i praktycznie nie wymagają zabiegów konserwacyjnych. Modułowa i zwarta budowa stanowią o właściwym rozwiązaniu dla energetyki, budownictwa komercyjnego i przemysłu. Zakres pól rozdzielnicy stanowią pola wyłącznikowe, rozłącznikowe i pomiarowe. Kable do rozdzielnicy podłączane są najczęściej przez typowe adaptery łączone na wcisk z izolatorem przepustowym. Każdy moduł takiej rozdzielnicy może się składać z kilku pól, a ich liczba jest różna w zależności od producenta. Połączenie między modułami realizowane jest za pomocą izolowanego połączenia szynowego typu wtykowego. Taki sposób umożliwia konfigurację dowolnej rozdzielnicy, a system rozbudowy jest łatwy do przeprowadzenia i nie wymaga prac z gazem SF6 [1, 2].


Tańszą alternatywą są rozdzielnice SN w obudowie metalowej z izolacją powietrzną. Rozdzielnice te charakteryzują się wysoką uniwersalnością, co pozwala stosować je zarówno w tańszych systemach rozdzielczych rozłącznikowych, jak i w systemach wymagających zastosowania wyłączników. Pola rozdzielnicy składają się z przedziałów średniego i niskiego napięcia oddzielonych od siebie przegrodami. Sąsiadujące ze sobą pola rozdzielnicy są oddzielane od siebie przegrodami metalowymi, za wyjątkiem przedziału szyn zbiorczych, gdzie mogą zostać zainstalowane ogniotrwałe przegrody izolacyjne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi stosowane są obecnie w rozdzielnicach następujące rozwiązania techniczne [1, 2]:

 • wszystkie pola wyposażone są w uziemniki,
 • wyłącznika lub rozłącznika nie da się zamknąć przy zamkniętym uziemniku,
 • badanie obecności napięcia jest przeprowadzane przy zamkniętych drzwiach rozdzielnicy,
 • okienka znajdujące się w drzwiach pozwalają sprawdzić pozycję łączników przy zamkniętych drzwiach.

budowa pól rozdzielczych i ich wyposażenie

Rozdzielnica SN może być podzielona na następujące przedziały [3]:

 • przedział szyn zbiorczych

Przedział szyn zbiorczych izolowanych powietrzem jest usytuowany w górnej części pola i zazwyczaj przebiega wzdłuż całej rozdzielnicy. Pole pomiarowe lub sprzęgłowe usytuowane w części środkowej rozdzielnicy dzieli główny przedział szyn zbiorczych. Do otwarcia przedziału szynowego najczęściej niezbędne są narzędzia.

 • przedział rozłącznika

Trójpołożeniowy rozłącznik jest umieszczony pomiędzy przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem kablowym. Jego osłona może być wykonana z żywicy epoksydowej i stali nierdzewnej, tworzących wypełnioną gazem SF6 obudowę, w której są umieszczone elektryczne części obwodu głównego rozłącznika. Dolna część osłony rozłącznika, wykonana ze stali nierdzewnej, może stanowić metalową przegrodę między przedziałem szyn zbiorczych i przedziałem kablowym. Takie rozwiązanie czyni produkt bezpieczniejszym, dzięki skutecznej ochronie przed dotykiem bezpośrednim.

 • przedział kablowy

Około 75% objętości pola jest zarezerwowane dla przyłączy kabli zasilających/odpływowych, bezpieczników, uziemników lub przekładników. Najczęściej stosuje się wyłączniki z gazem SF6 lub próżniowe. Pola wyposażone w rozłączniki zawierają blokady, dzięki którym wszystkie części będące wewnątrz pod napięciem są odłączone i uziemione przed otwarciem przedziału. Taki przedział jest oznakowany jako „dostępny przedział kontrolowany blokadą” (interlock-controlled accessible compartment). Pola niewyposażone w rozłączniki zawierają elementy umożliwiające blokowanie dostępu do wewnątrz przedziału poprzez założenie kłódki. Taki przedział jest oznakowany jako „przedział dostępny na podstawie procedury” (procedure-controlled accessible compartment).

 • przedział napędu

Przedział zawiera miejsce pod następujące wyposażenie: napęd rozłącznika i uziemnika, zespół blokady mechanicznej wraz ze wskaźnikami stanu położenia, wyzwalacze otwierające, wskaźniki obecności napięcia oraz styki pomocnicze.

 • przedział niskiego napięcia

W zależności od użytej aplikacji przedział występuje w dwóch wykonaniach: podstawowym lub powiększonym. Przedział można wyposażać w obwody wtórne, listwy zaciskowe i aparaturę zabezpieczeniową.

 • przedział napędu

Przedział zawiera miejsce pod następujące wyposażenie: napęd rozłącznika i uziemnika, zespół blokady mechanicznej wraz ze wskaźnikami stanu położenia, wyzwalacze otwierające, wskaźniki obecności napięcia oraz styki pomocnicze.

 • przedział niskiego napięcia

W zależności od użytej aplikacji przedział występuje w dwóch wykonaniach: podstawowym lub powiększonym. Przedział można wyposażać w obwody wtórne, listwy zaciskowe i aparaturę zabezpieczeniową.

Inny przykład klap wydmuchowych może być umieszczony na górze rozdzielnicy, powodując wydostawanie się gazów ponad głowami obsługi w kierunku sufitu. Z tego względu wskazane jest umieszczenie rozdzielnicy w pomieszczeniu o wysokości zalecanej przez producenta rozdzielnicy.


podstawowe blokady

Użycie blokad ma na celu uniemożliwienie dokonywania nieprawidłowych czynności łączeniowych dla rozłącznika i uziemnika oraz zapewnienie bezpieczeństwa obsłudze. Blokady działają nawet wtedy, gdy drzwi do przedziału kablowego i niskonapięciowego są otwarte. Blokady obejmują [3]:

 • blokady normalne, które stanowią standardowe wyposażenie każdego pola z rozłącznikiem,
 • blokady dodatkowe, które są dostarczane na życzenie zamawiającego.

Pola rozłącznikowe, rozłącznikowe z bezpiecznikami oraz wyłącznikowe mogą być wyposażone w rozłącznik z dwoma gniazdami manewrowymi:

 • górne gniazdo służy do przestawiania rozłącznika tylko ze stanu otwarcia w stan zamknięcia i odwrotnie,
 • dolne gniazdo służy do przestawiania rozłącznika tylko ze stanu otwarcia w stan uziemienia i odwrotnie.

Założenie kłódki zapobiega dalszemu manewrowaniu rozłącznikiem dla każdej z trzech pozycji (zamknięty, otwarty i uziemiony). Blokady działają również w odniesieniu do uziemników stosowanych do uziemiania dolnych przyłączy bezpieczników i przekładników prądowych. Uziemniki te są mechanicznie sprzęgnięte z napędem rozłącznika i są przełączane jednocześnie z nim wówczas, gdy jest on przełączany ze stanu otwarcia w stan uziemienia.

otwieranie drzwi

Drzwi przedziału kablowego mogą być otwarte tylko wtedy, gdy rozłącznik znajduje się w stanie uziemienia. Możemy również spotkać rozłączniki, np. GSec, który znajdując się w położeniu „uziemienia” nie dają się przestawiać aż do powtórnego zamknięcia drzwi, a także blokady dodatkowe:

 • pomiędzy polami, realizowane przez blokady kluczykowe między wyłącznikiem a rozłącznikiem,
 • napędu silnikowego, który w połączeniu z mikrołącznikiem może zapobiegać włączeniu silnika,
 • podwójną blokadę kluczykową na rozłączniku.

inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo

Małe gabaryty rozdzielnicy uzyskuje się dzięki zastosowaniu trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego średniego napięcia zastępującego trzy dotychczas stosowane w energetyce aparaty: wyłącznik, odłącznik i uziemnik. Do gaszenia łuku elektrycznego wykorzystano komory próżniowe [5].

System blokad mechanicznych uniemożliwia błędne czynności łączeniowe oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed wyłączeniem napięcia i zamknięciem uziemnika. Specjalna konstrukcja zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

literatura

 1. W. Dołęga, Stacje elektroenergetyczne, OWPWr, Wrocław 2007.
 2. K. Kuczyński, Rozdzielnie średnich napięć – właściwości, „elektro. info” 9/2009.
 3. Materiały firmy ABB.
 4. Materiały firmy Elektromontaż-1 Katowice.
 5. Materiały firmy ZPUE Włoszczowa.
Źródło: elektro.info.pl

wszystkie z działuwszystkie z działuwszystkie z działu


ELHURT-ELMET Spółka z o.o.
ul. Baranowicka 115 | 15-501 Białystok
tel. 085-732-91-36 | fax 085-740-36-77

Jak się o nas dowiedziałeś
Informacje o firmie       |       Regulamin       |       Mapa serwisu       |       Kontakt