Internetowy Vortal tematyczny prowadzi :
sprzedaż kable i przewody elhurt-elmet
Hurtownia materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych

ELEKTRYCZNY

METALOWY


wszystkie z działuwszystkie z działu


Skąd się o nas dowiedziałeś?
Dziękujemy z gory za udział w ankiecie.


Lider na rynku artykułów elektrycznych

link hurtownia elektryczna białystok elhurt-elmet sklep elektryczny elhurt-elmet

Materiały elektryczne

link nowoczesność i tradycja od 1948r. domofony i wideodomofony

Współpracujemy z liderami w branży

link Ospel, dospel, legrand, metabo, philips, schneider gniazda gniazdka włącznikiRegulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z wortalu rowerowego elinfo.pl

§ 1
Definicje:

1. Wortal elektryczny - witryna internetowa elinfo.pl oraz jej podstrony.
2. Użytkownik - osoba odwiedzająca wortal rowerowy i korzystająca z niego w sposób bierny bądź czynny.
3. Usługodawca - redakcja wortalu elektrycznego.
4. Usługi - wszelkie możliwości oferowane przez usługodawcę użytkownikom. W tym treści redagowane przez redakcje oraz oprogramowanie umożliwiające korzystanie z wortalu.

§ 2
Przywileje i obowiązki użytkownika.

1. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za działania jak i wypowiedzi użytkowników.
2. Komentarze i wypowiedzi użytkowników są ich własnością.
3. Odpowiedzialność za treść wypowiedzi ponoszą autorzy.
4. Użytkownikom zaleca się sprawdzenie treści i pisowni wypowiedzi przed publikacja, celem uniknięcia błędów.
5. Zabrania się używania slow wulgarnych i treści ogólnie uznanych za obrażające.
6. Zabrania się obrażania publicznie innych użytkowników. Wszelkie spory należy rozwiązywać w sposób prywatny.
7. W kwestiach nie uregulowanych obowiązują ogólne zasady netykiety.
8. Zabrania się zamieszczania komentarzy i wypowiedzi, które zawierają jakiekolwiek odnośniki do stron zewnętrznych, w tym linków pozycjonujących bez zgody usługodawcy. Komentarze zawierające w/w będą usuwane.
9. Użytkownik akceptuje regulamin korzystając z serwisu elinfo.pl tj. wchodząc na jego podstrony.

§ 3
Obowiązki i przywileje usługodawcy

1. Usługodawca stara się zapewnić ciągły i bezbłędny dostęp do wortalu. Nie gwarantuje jednak 100% dostępności.
2. Okresowo nastąpią przerwy w dostępie do wortalu spowodowane pracami konserwacyjnymi.
3. Usługodawca i usługi przez niego udostępniane są zależne od firm trzecich. Chwilowa niedostępność może być spowodowana problemami firm trzecich.
4. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści prezentowane na łamach wortalu.
5. Wszelkie porady oraz wskazówki opisane na łamach wortalu użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność.
7. Niektóre oferowane przez usługodawcę usługi posiadają odrębny regulamin. Należy go bezwzględnie przestrzegać.

§ 4
Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej ?RODO?, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
2. ELHURT-ELMET Sp. z o.o. oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym udział w postepowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Wykonawca oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z RODO.
3. Obowiązek informacyjny art. 13 RODO:
4. Realizując poprzez Sklep Internetowy "ELEKTROPASAŻ" zakupy, administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO jest ELHURT-ELMET Sp. z o.o. ul. Baranowicka 115, 15-501 Białystok, tel.: 85 732 91 36, e-mail: sklep@elinfo.pl
5. Celem przetwarzania danych jest realizacja i prowadzenie internetowego portalu ?Vortal informacyjny?..
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ? osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
7. Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
8. Dane osobowe mogą zostać ujawnione dostawcom usług prawnych i doradczych, dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych..
9. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10. Masz prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) usunięcia danych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
11. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w szczególności z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z innymi szczególnymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw przetwarzania pod podany adres e-mail: sklep@elinfo.pl
13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
14. Administrator może przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na zaproponowaniu Państwu usług dopasowanych, do Państwa potrzeb lecz decyzje wiążące nie muszą być zautomatyzowane.

§ 5
Postanowienia ogólne

1. Wortal jest niezależny od firm branży elektrycznych, elektrotechnicznych i metalowych prezentowanych na łamach produktów.
2. Na lamach wortalu zabrania się samowolnej reklamy. Przed reklamowaniem swoich usług należy bezwzględnie skontaktować się z usługodawca i uzyskać zgodę na publikacje materiałów reklamowych.
3. Wszelkie kwestie nie uregulowane tym regulaminem rozstrzyga prawo obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
wszystkie z działuwszystkie z działu


Internetowy Vortal informacyjny prowadzi
Hurtownia Elektryczna
ELHURT-ELMET Społka z o.o.

15-501 Białystok
ul. Baranowicka 115

tel. 85 732 91 36
fax 85 743 75 07

e-mail:
sklep@elinfo.pl

sprawdź jak dojechać

ELHURT-ELMET Spółka z o.o.
ul. Baranowicka 115 | 15-501 Białystok
tel. 085-732-91-36 | fax 085-740-36-77

Jak się o nas dowiedziałeś
Informacje o firmie       |       Regulamin       |       Mapa serwisu       |       Kontakt