Internetowy Vortal tematyczny prowadzi :
sprzedaż kable i przewody elhurt-elmet
Hurtownia materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych

ELEKTRYCZNY

METALOWY

Skąd się o nas dowiedziałeś?
Dziękujemy z gory za udział w ankiecie.

Opis produktu: Kabel uniwersalny AXCES, przez swoją konstrukcję, może być jednocześnie stosowany jako tradycyjny kabel układany w ziemi, jak i w liniach napowietrznych izolowanych. System z tym kablem umożliwia stosowanie nowych rozwiązań linii n
Opis produktu: Kabel elektroenergetyczny jednożyłowy YHAKXS 1x240 12/20kV z żyłą aluminiową o izolacji z polietylenu usieciowanego z żyłą powrotną miedzianą koncentryczną i powłoką polwinitową. Kabel do przesyłu energii elektrycznej w liniach o n
Opis produktu: Kabel elektroenergetyczny miedziany YKY 1x150 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o izolacji i powłoce polwinitowej. Kabel przeznaczony jest do przesyłania energii elektrycznej, do zastosowania w ziemi i w powietrzu, kanałach kablow
Opis produktu: Kabel elektroenergetyczny miedziany YKXS 1x120 na napięcie znamionowe 0,6/1 kV o izolacji z polietylenu usieciowanego i powłoce polwinitowej. Kabel przeznaczony jest do przesyłania energii elektrycznej, do zastosowania w ziemi i
Opis produktu: YKY - Kable (K) elektroenergetyczne miedziane o izolacji polwinitowej (Y) lub z polietylenem usieciowanego i powłoce polwinitowej (Y) lub polwinitu uniepalnionego (Yn).Zastosowanie:Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej. D
Opis produktu: YKY - Kable (K) elektroenergetyczne miedziane o izolacji polwinitowej (Y) lub z polietylenem usieciowanego i powłoce polwinitowej (Y) lub polwinitu uniepalnionego (Yn).Zastosowanie:Przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej. Do

Internetowy Vortal informacyjny prowadzi
Hurtownia Elektryczna
ELHURT-ELMET Społka z o.o.

15-501 Białystok
ul. Baranowicka 115

tel. 85 732 91 36
fax 85 743 75 07

e-mail:
sklep@elinfo.pl

sprawdź jak dojechać

ELHURT-ELMET Spółka z o.o.
ul. Baranowicka 115 | 15-501 Białystok
tel. 085-732-91-36 | fax 085-740-36-77

Jak się o nas dowiedziałeś
Informacje o firmie       |       Regulamin       |       Mapa serwisu       |       Kontakt