Internetowy Vortal tematyczny prowadzi :
sprzedaż kable i przewody elhurt-elmet
Hurtownia materiałów elektrycznych i elektrotechnicznych

ELEKTRYCZNY

METALOWY

Skąd się o nas dowiedziałeś?
Dziękujemy z gory za udział w ankiecie.


Sonel PQM-703 ze świadectwem zworcowania analizator jakości zasilania WMPLPQM703

Zdjęcia
Dane Podstawowe
Nazwa produktu :

Sonel PQM-703 ze świadectwem zworcowania analizator jakości zasilania WMPLPQM703

Kategoria : APARATURA ELEKTRYCZNA
Podkategoria : APARATURA POMIAROWA
Producent : Sonel
Jednostka miary : szt
Symbol : Y/WMPLPQM703
Nr. katalogowy : WMPLPQM703
WIĘCEJ NA

ELEKTROPASAZ.PL

 • dane techniczne
 • aktualne ceny
 • stany magazynowe
 • możliwość zakupu
elektropasaz.pl
Opis szczegółowy
Sonel PQM-703 ze świadectwem zworcowania analizator jakości zasilania WMPLPQM703

Opis produktu:

Analizator jakości zasilania PQM-703 jest zaawansowanym technicznie produktem umożliwiającym wszechstronny pomiar, analizę i rejestrację parametrów sieci energetycznych 50/60 Hz oraz jakość energii elektrycznej zgodnie z europejską normą EN 50160 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. PQM-703 jest kolejnym przedstawicielem uznanej rodziny analizatorów linii PQM-70x. W stosunku do PQM-702 posiada rejestrację transjentów z maksymalną częstotliwością próbkowania 10 MHz (szybkich zmian w napięciu) oraz sygnałów sterujących. Minimalny czas transjentu możliwy do zarejestrowania wynosi 650 ns.

Adresowany do bardzo szerokiego grona użytkowników, którzy potrzebują kontrolować jakość energii elektrycznej przy użyciu urządzenia przenośnego, spełnia standardy wieloarkuszowej normy IEC 61000 dla analizatorów klasy A. Dotyczy to niepewności pomiarowych, metod pomiarowych oraz synchronizacji czasu z sygnałem wzorcowym. Ostatni warunek zapewniony jest dzięki wbudowanemu modułowi GPS z wewnętrzną anteną. W przypadku instalowania analizatora wewnątrz pomieszczeń można zastosować dodatkową antenę z przewodem o długości 10 m. Po umieszczeniu anteny na zewnątrz, sygnał GPS będzie bez problemu osiągalny i wykorzystywany do synchronizacji wewnętrznego zegara.

Analizator, można wykorzystać praktycznie we wszystkich rodzajach sieci o napięciach znamionowych od 110 V do 760 V w sposób bezpośredni lub pośredni poprzez przekładniki. Może on pracować w sieciach:

 • jednofazowych,
 • dwufazowych ze wspólnym przewodem N,
 • trójfazowych gwiazdowych z i bez przewodu N,
 • trójfazowych o układzie trójkąta,
 • stałego napięcia.

Dzięki temu PQM-703 może znaleźć zastosowanie w obszarze energetyki zawodowej i służb utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, jak również wśród osób prowadzących działalność usługową w zakresie analizy sieci.

 

Parametry mierzone:

 • Napięcia L1, L2, L3, N-PE (pięć wejść pomiarowych),
  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe w zakresie do 760 V, możliwość współpracy z przekładnikami napięciowymi,

 • Prądy L1, L2, L3, N (cztery wejścia pomiarowe)
  – wartości średnie, minimalne i maksymalne, chwilowe, pomiar prądu w zakresie do 3 kA (w zależności od użytych cęgów
  prądowych),możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi,
 • Współczynniki szczytu dla prądu (CFI) i napięcia (CFU),
 • Częstotliwość w zakresie 40 Hz – 70 Hz,
 • Moc czynna (P), bierna (Q), odkształcenia (D), pozorna (S) wraz z określeniem charakteru mocy biernej (pojemnościowa, indukcyjna),
 • Rejestracja mocy:
  – Metoda Budeanu,
  – IEEE 1459,
 • Energia czynna (E ), bierna (E ), pozorna (E ), P q S
 • Współczynnik mocy (Power Factor), cosφ, tgφ,
 • Współczynnik K (przeciążenie transformatora spowodowane harmonicznymi),
 • Harmoniczne do 50-tej w napięciu i prądzie,
 • Interharmoniczne mierzone jako grupy,
 • Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD dla prądu i napięcia,
 • Wskaznik krótkookresowego (PST ) oraz długookresowego (PLT ) migotania światła (spełnione wymogi EN 61000-4-15 klasa A),
 • Asymetria napięć (spełnione wymogi EN 61000-4-30 klasa A) i prądów,
 • Rejestracja zdarzeń dla prądu i napięcia wraz z oscylogramami (do 1 s) oraz wykresami RMS ½ z maksymalnym czasem rejestracji 30 s,
 • Rejestracja oscylogramów prądu i napięcia po każdym okresie uśredniania.
 • Pomiar sygnałów sterujących do 3000 Hz
 • Pomiar transjentów do ±6000 V, minimalny czas zdarzenia 650 ns.
 • Wszystkie parametry rejestrowane zgodnie z klasą A normy EN 61000-4-30.

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz.
 • o napięciach znamionowych:
   64/110 V; 110/190 V; 115/200 V; 127/220 V; 220/380 V; 230/400 V; 240/415 V; 254/440 V; 290/500 V; 400/690 V,
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy,
 • dwufazowy ze wspólnym N,
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N,
 • trójfazowy trójkąt.

Warunki środowiskowe:

 • zakres temperatur pracy: -20oC…+55oC,
 • zakres temperatur przechowywania: -30oC…+60oC,
 • wilgotność: 10…90% z możliwą kondensacją,
 • szczelność: IP 65.

 

Parametry analizatora:

Parametr Zakres pomiarowy Maks. rozdzielczość Błąd podstawowy  
Napięcie przemienne (TRMS) - 0,0…760,0 V 0,01 % Un ±0,1% Un
Współczynnik szczytu (Crest Factor) Napięcie 1,00…10,00 (≤1,65 dla napięcia 690 V) 0,01 ±5%
Współczynnik szczytu (Crest Factor) Prąd 1,00…10,00 (≤3,6 Inom) 0,01 ± 5% w.m.
Prąd przemienny TRMS - w zależności od cęgów* 0,01 % zakresu nominalnego ±0,1% zakresu nominalnego (błąd nie uwzględnia błędu cęgów)
Częstotliwość - 40,00...70,00 Hz 0,01 Hz ±0,01 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształcenia - w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozorna - w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) do czterech miejsc po przecinku jak błąd mocy
Cosφ i współczynnik mocy (PF) - 0,00...1,00 0,01 ±0,03
Tgφ - 0,00...10,00 0,01 zależy od błędu mocy czynnej i biernej
Harmoniczne Napięcie taki sam jak napięcia przemiennego True RMS taka sama jak napięcia przemiennego True RMS ±5% Uh dla Uh ≥ 1% Un ±0,05% Un dla Uh < 1% Un
Harmoniczne Prąd taki sam jak prądu przemiennego True RMS taka sama jak prądu przemiennego True RMS ± 5% Ih dla Ih ≥ 3% In ± 0,15% In dla Ih < 3% In
THD Napięcie 0,0..100,0% (względem wartości skutecznej) 0,1% ±5%
THD Prąd  0,0..100,0% (względem wartości skutecznej)  0,1%  ±5%
Moc czynna i bierna harmonicznych - w zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi) zależna od wartości minimalnych prądu i napięcia -
Kąt pomiędzy harmonicznymi prądu i napięcia - -180,0…+180,0o 0,1o ±(h x 1o)
Współczynnik K (K-Factor) - 1,0...50,0 0,1 ±10%
Wskaźnik migotania światła (flicker) - 0,20...10,00 0,01 ±5%
Asymetria napięcia Napięcie oraz prąd 0,0...20,0% 0,1% ±0,15% (błąd bezwzględny)
Pomiar sygnałów sterujących Napięcia 5...3000 Hz 0,01 Hz ±0,15% Uh dla 1...3% Uh ,5% Un dla 3...15% Uh
Pomiar transjentów (maks. 10 MHz) ±8000 V 5 V ±(5% + 25 V)  

*Cęgi F-1/F-2/F-3:0..3000 A (10000 Ap-p)

*Cęgi C-4: 0..1000 A (3600 Ap-p)

*Cęgi C-5: 0..1000 A (3600 Ap-p)

*Cęgi C-6: 0..10 A (36 Ap-p ) (bez przekładników pradowych)

*Cęgi C-7: 0...100 A (360 Ap-p )

Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem określającym relacje pomiędzy wzorcem a wskazaniem przyrządu z podaniem niepewności pomiaru. Wytyczne dotyczące czasookresów pomiędzy kolejnymi potwierdzeniami metrologicznymi opisuje dokument ILAC-G24:2007 „Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”.

Produkt na zamówienie. Czas realizacji od 7 do 10 dni.

 Internetowy Vortal informacyjny prowadzi
Hurtownia Elektryczna
ELHURT-ELMET Społka z o.o.

15-501 Białystok
ul. Baranowicka 115

tel. 85 732 91 36
fax 85 743 75 07

e-mail:
sklep@elinfo.pl

sprawdź jak dojechać

ELHURT-ELMET Spółka z o.o.
ul. Baranowicka 115 | 15-501 Białystok
tel. 085-732-91-36 | fax 085-740-36-77

Jak się o nas dowiedziałeś
Informacje o firmie       |       Regulamin       |       Mapa serwisu       |       Kontakt